یکسال پیش کمی جلو تر از همین روزها قلبم را به دست باد سپردم .

باد قلبم را برد . قلب

پسرکی سبزه با موهای مشکی را دیدم که قلبم را گرفته و هراسان میدود .

پرسیدمش چه شده ؟ گفت بدنبال صاحب این قلب میگردم . میخواهم تا ابد برای من باشد.

نگاهش کردم قلب من بود و پسرک مرا میخواست .

قلبم را به او هدیه کردم و خودم را در آغوشش رها .

برای اولین بار حسی را تجربه کردم که هیچ گاه نبود .

حس نابی از جنس عشق و صداقت قلب

مهیار منی ای تو به سان مااااهتاب

 انتشار از منبع : aban7fh-pb - aban7fh-pb
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:17:38
  برچسب ها : قلبم