دلمان بسی تنگ شد برای این فضا و دلنوشته هایمان در آن ...

این محیط بود که به من کمک کرد تا خودم را در یابم و بفهمم استعداد نویسندگی دارم با استعدادی که سالها خاموش بود و با نظرات آن همراهان پیج رشد پیدا کرد از داستانک تا رمان ...

حالا کانال تلگرام برایم راه اندازی کرده اند و نوشته هایم و گاه داستانهایم را در آن میگذارند ...

رشد میکنم ...

من میتوانم ...

حتی اگر بستر برایم محیا نشود ...

من پیش میروم ...

 انتشار از منبع : aban7fh-pb - aban7fh-pb
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:17:38
  برچسب ها :